..:: Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie ::..

 

Aktualności
Historia szkoły
Patronka szkoły
Wirtualny spacer
Rada pedagogiczna
Administracja szkoły
Nasi uczniowie
Wydarzenia sportowe
Świetlica
Rada rodzicow
Plan lekcji
Kalendarium
Dokumenty Szkoły
Plan zebrań
Księga gości

 

W ramach Projektu Współfinansowanego Przez Unię Europejską

 "Pracownie Komputerowe Dla Szkół w 2008r."

nasza placówka otrzymała w pełni wyposażoną pracownię komputerową.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Witamy na naszej oficjalnej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że czas jaki poświęcicie na jej przejrzenie, nie będzie stracony i będziecie tutaj często wracać...


 

     

 KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
W KUTNIE
Proszę rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole o dokonywanie w dniach 16 – 23 czerwca 2014r. godz. 7.30 – 15.30 w kancelarii szkoły ZAPISÓW NA DYŻUR W LIPCU I SIERPNIU.


KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie przekazuje informację o możliwości korzystania z Programu Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+
Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania karty oraz ulgach przysługujących w ramach Programu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno:
Urząd Miasta Kutno - Serwis (PL) - Program "Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+"
um.kutno.pl/p...
Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Kutno, pokój 238 KOMUNIKAT

Listy dzieci zakwalifikowanych i przyjętych do klas pierwsych i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kutnie znajdują się na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły.KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kutnie informuje, że dzieci urodzone w 2007r. oraz w 2008r. (od 1.01. do 30.06.) w roku szkolnym 2014/2015 mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Zapisy kandydatów do klas pierwszych odbędą się w terminie 03 – 31 marca 2014r.

 

Dzieci mieszkające  w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 6 będą zapisywane na podstawie zgłoszenia,  złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły.
 

Natomiast dzieci mieszkające poza obwodem naszej szkoły będą podlegały postępowaniu rekrutacyjnemu, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora szkoły.

Wzory odpowiednich  dokumentów:

Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu do klasy I

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego

 

ZGŁOSZENIA ORAZ WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W KANCELARII SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. 7.30 - 15.30


REKRUTACJA

 dzieci do klas I i oddziałów przedszkolnych

będzie prowadzona  

 w dniach 03 - 31 marca 2014r

w kancelarii szkoły

w godz. 7.30 – 15.30

Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Obwód Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie

Regulamin rekrutacjiDyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kutnie informuje,
że w roku szkolnym 2014/2015 planowane jest uruchomienie

3 oddziałów przedszkolnych - 75 miejsc dla kandydatów

 i

5 oddziałów klas pierwszych - 125 miejsc dla kandydatów.Szkoła Odkrywców Talentów

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka otrzymała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Zdobyte na forum ogólnopolskim wyróżnienie świadczy o tym, że nasza działalność dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień naszych wychowanków. W szkole realizowane są zajęcia, które nie tylko wyrównują szanse edukacyjne naszych uczniów ale i takie, które pozwalają rozwijać ich uzdolnienia oraz zainteresowania. Z dużym powodzeniem prowadzimy m.in. zajęcia szachowe, które kształcą umiejętność logicznego myślenia i koncentrację, koło teatralne, które służy rozwijaniu zdolności artystycznych, zajęcia profilaktyczno – edukacyjne promujący zdrowy, wolny od nałogów styl życia i kształtujące postawę odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych a także koło historyczne umożliwiające rozwijanie uzdolnień przedmiotowych oraz kształtujące u uczniów postawę obywatelską i patriotyczną.

     Aby rozpoznawać i rozwijać talenty naszych wychowanków systematycznie poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym w ramach grantów oświatowych realizujemy następujące zadania :

- międzyszkolny projekt informatyczny „ My w Cyberlandii "

- kółko scrabble – Koło – Szyn

- kontynuacja nauki początkowej gry w szachy –„ Królewska pasja "

- „ Kreatywny umysł "

- „ Filcowanki "

- koło matematyczne „ Matematyczni odkrywcy "

- koło gier logicznych „ Myślę i działam "

- edukacja regionalna – „ Kutno – moje miasto "

- międzyszkolny konkurs ekologiczny „ Ziemia – nasz dom ”

- międzyszkolny festiwal piosenki „ Rozśpiewana świetlica ".

   W bieżącym roku szkolnym ( 2012 / 2013 ) przystąpiliśmy również do ogólnopolskiego projektu „ Bezpieczna szkoła – Bezpieczny Uczeń".Bezpieczna Szkoła

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ZGODNIE Z USTAWĄ

pobierz


 

M. Skłodowska - Curie

NASZ ADRES:

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Marii Skłodowskiej- Curie
ul. Łąkoszyńska 9
99- 300 Kutno
tel. (24) 253 39 11

e-mail: spnr_6@gazeta.pl

 dziennik elektroniczny
 

Strona główna  l  Napisz do nas

© 2006-2013 SP6 Kutno. All rights reserved.   Design by: www.rickyswebtemplates.com